International Relations

Narkotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisininrəhbəri M. Əfəndiyevin Buxarestə iki günlük səfər etmişdir

for press1 22 July 2013
  Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi dəvətinə əsasən Narkotiklərə Qarşı Milli Təbliğat Ofisininrəhbəri M. Əfəndiyevin  paytaxt Buxarestə iki günlük səfəri çərçivəsində Rumıniya-
Loading...