INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME

WORLD HEALTH ORGANIZATION

INTERPOL

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NARKOMANLIĞA VƏ NARKOTİK VASİTƏLƏRİN QANUNSUZ DÖVRİYYƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI